Vadászterület

Vadászterületünk Magyarország legdélebbi részén, a Horvátországgal határos Baranya megyében található.

 

Ezen a tájon a sztyepp jellegű tökéletes síkságoktól és az ártéri erdőktől a tagolt dombsági felszíneken át a zárt erdőkkel borított középhegységig számos tájkarakter előfordul. Kiemelkedő sajátossága a vidéknek, hogy itt – az országra amúgy nem jellemző – szubmediterrán jegyek is erőteljesen érvényesülnek.

Vadállomány

Munkánkat a kíméletes és szakszerű vadászat szellemében végezzük. Ennek eredményeként minden évben több kapitális, erős agancsú gímbika és őzbak tiszteletére csendülhet a kürtszó, Békáspusztai vadászházunk udvarán.

Gímszarvas
Vaddisznó

Hivatás és tapasztalat

Szakmája iránt elkötelezett, 10 fős szakszemélyzetünk a vadászkürt használatában, vérebvezetésben, valamint a német nyelvű társalgásban egyaránt jártas.
Hivatásos vadászaink önmagukkal szemben is komoly követelményeket állítanak, munkájukat magas színvonalon végzik.

Nézze meg szolgáltatásainkat!

Szállás és étkezés
Vadászat